Herinnering spreekt

Afgelopen december was de jaarlijkse herdenkingsavond op de begraafplaats van Landsmeer, ‘Herdenken voor iedereen’.

Een prachtige avond waar honderden mensen aanwezig waren om geliefden die zij missen te herdenken. Dit kon door op het grote hart te schrijven, namen te scrabbelen, een herinnering op te hangen in de kerstboom of een kaars neer te zetten voor iemand die niet in Landsmeer is begraven, maar aan wie op deze avond wel werd gedacht. Ook werd er veel met elkaar gesproken.

Herinneringen ophalen met anderen op de begraafplaats waar je normaal vaak alleen loopt. Nu, sfeervol verlicht met fakkels, vuurkorven en mooie lichtbollen, was je eens niet alleen op de begraafplaats.

Op zondag liep ik nog weer over de begraafplaats om de laatste spullen op te ruimen. Zo bijzonder om te zien hoeveel mensen het graf van een dierbare netjes hadden gemaakt en hoeveel kaarsen er nog brandden. Ik raakte in gesprek met een man en zoon die in april afscheid moesten nemen van vrouw en moeder.

‘Herinneringen zijn zo dierbaar’, zei de man. Dàt is wat we nog van haar hebben. Zoon voegde eraan toe dat ze regelmatig naar haar graf gaan en haar niet alleen herinneren, maar ook nog betrekken bij hoe het leven nu is. Even vertellen dat ze een hondje hebben gekocht. ‘Ze zou het graag hebben geweten’, zei de zoon.

Herinneren dat is wat we deden afgelopen zaterdag, maar dat doen we denk ik iedere dag. Koester ze, die mooie herinneringen aan ‘toen’, bewaar ze voor altijd in je hart!

Namens het hele team van Nanda Nijstad Uitvaartzorg, wens ik u fijne dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.