Bij overlijden

Na een overlijden ‘moet’ er al snel veel worden geregeld. Voor ons zijn zorg, aandacht en tijd kernbegrippen die centraal staan in ons werk.

Bij een overlijden thuis, dient u altijd eerst contact op te nemen met de huisarts. Daarna kunt u ons bellen, dag en nacht. We maken dan op de door u gewenste tijd een afspraak en komen dan naar u toe. In dit eerste gesprek maken we kennis, luisteren we naar uw verhaal en vertellen wij wat er de komende dagen gaat gebeuren.

Vervolgens is er dan eerst de zorg voor de overledene, het verzorgen en opbaren. Wij vragen altijd of u wilt helpen bij de laatste verzorging. U kunt de kleding uitzoeken, helpen met wassen en aankleden of de ruimte van opbaren sfeervol inrichten. Voor de opbaring zijn er verschillende mogelijkheden.

Het kan bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum of kerk maar thuisopbaring is ook bijna altijd mogelijk. Het bijzondere van thuisopbaring is dat nabestaanden zo vaak als zij wensen bij de overledene kunnen zijn. De vertrouwde omgeving geeft mensen bovendien de gelegenheid om rustig en op eigen wijze afscheid te kunnen nemen. Indien de wens bestaat om thuis opgebaard te worden, dan zullen wij alles in het werk stellen om dit te kunnen realiseren.

Daarna gaan we met elkaar op weg om de uitvaart voor te bereiden. Aandacht voor de wensen van de overledene, maar ook voor de nabestaande.
Vanaf het overlijden tot en met de dag van de uitvaart zijn er zoveel momenten die niet opnieuw kunnen worden gedaan en daarom nemen en geven we de tijd om te komen tot de juiste keuzes.

Nanda Nijstad Uitvaartzorg helpt u te informeren, inspireren en begeleiden om te komen tot een mooi en uniek afscheid.

De Uitvaart

 

de-uitvaart

Er zijn zoveel mogelijkheden, het begint al bij de keuze van een begrafenis of een crematie, maar ook de ‘omhulling’ voor de overledene. Wordt er gekozen voor een kist of gaat de voorkeur uit naar een mand of een opbaarplank?

Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden. Waar er voorheen vaak beperkingen waren in wat mocht en niet mocht, is er nu zoveel mogelijk om een uitvaart heel persoonlijk te maken.
In ons gesprek hierover nemen wij voorbeelden mee van de diverse rouwkaarten, de omhulling, de diverse locaties in uw regio, rouwvervoer en uiteraard bespreken we met elkaar de invulling van de afscheidsplechtigheid.

Al deze onderwerpen komen gedurende de week naar de uitvaart toe stap voor stap aan de orde. Daar waar we de tijd kunnen nemen, zullen we dat ook zeker doen, zodat u niet in één keer alle beslissingen hoeft te nemen.

Iedere dag heeft u contact met dezelfde uitvaartbegeleidster en bespreken we met elkaar wat er nog moet worden geregeld.

Na de Uitvaart

 

Na Uitvaart

De uitvaart is geweest en nu…hoe nu verder. Het rouwproces is voor iedereen verschillend. Het staat niet in een boekje hoe het hoort. Soms werkt het goed om iets actiefs te doen. Denk aan het maken van een mooi fotoboek of het schrijven van het levensverhaal. Een ander wil liever praten over zijn of haar verlies. Niemand is hetzelfde en zo geldt dat ook voor het rouwen.

Het besef dat uw dierbare er echt niet meer is, brengt verschillende emoties met zich mee. Graag praten wij na de uitvaart met u na, horen we graag hoe het is en kunnen wij u advies en informatie geven over hoe nu verder.

Soms zijn er nog praktische vragen als het versturen van een bedankkaartje of het verzorgen van een grafmonument of een herdenkingssieraad. Ook hier is veel informatie over en we leggen dit graag aan u voor.

Het rouwen kunnen wij niet van u overnemen, wel kunnen wij u op weg helpen met het geven van tips, informatie over de diverse boeken of adressen van professionele nazorg.

Kinderen en afscheid

 

Kinderen en rouw

kinderen-en-uitvaartOok kinderen krijgen te maken met afscheid nemen. We kunnen hen dat helaas niet besparen. Kinderen zijn anders in het verwerken van een verlies van een dierbare. Daar waar ze nu even intens verdrietig zijn, kunnen ze zo omslaan en weer even rustig gaan spelen.

Wanneer een kind afscheid moet nemen van een familielid helpen wij hen door goed te luisteren naar wat zij graag willen. Het is goed om kinderen te betrekken in de voorbereiding van de uitvaart. Misschien willen ze een mooie tekening maken om mee te geven met de overledene of ze willen op de dag van de uitvaart helpen met de bloemen dragen of het aansteken van de kaarsen.

Wij hebben veel materiaal voor handen dat geschikt is om kinderen mee op weg te nemen in de week van de uitvaart.

Afscheid van een kind

Afscheid nemen van een kind hoort niet, maar toch gebeurt het. Er zijn zoveel emoties en dan moet er ook nog van alles worden geregeld. Wij houden voor u het overzicht en vertellen u wat er allemaal mogelijk is.
In de dagen van het voorbereiden, proberen wij u te ontzorgen en u zo goed mogelijk te begeleiden. Stap voor stap helpen wij u in dit onvoorstelbaar moeilijke proces.

Natuurlijk zijn wij er ook voor broertjes, zusjes of grootouders. Ook zij worden uiteraard in overleg met u als ouders betrokken bij de voorbereiding van de uitvaart. Met elkaar deze dag voorbereiden, is heel belangrijk voor de verwerking die nog komen gaat.

Kosten

 

kosten

De kosten van een uitvaart liggen gemiddeld tussen de €3.900,- en €9.000,-.

Dit is niet alleen afhankelijk van een crematie of begrafenis, maar zeker ook van uw specifieke wensen. Is het een plechtigheid met grote belangstelling of juist een ceremonie in besloten kring? Dit soort keuzes bepalen uiteindelijk hoe hoog de kosten van de uitvaart worden.

Kort na het eerste gesprek leggen wij die helder en duidelijk aan u voor in een kostenbegroting, zodat u ook weet waar u aan toe bent. Wanneer er sprake is van een beperkt budget, denken we met u mee om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wij zijn zeer transparant wat betreft de uitvaartkosten. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn in de kosten, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. Voor onze werkzaamheden berekenen we een vast, betaalbaar aannametarief en verder werken wij provisie vrij. Over alle producten en diensten die wij inkopen of inhuren berekenen we geen winstmarge. Ook de door ons ontvangen kortingen vindt u terug op de factuur. Wij onderscheiden ons daarmee van andere uitvaartondernemingen.

Ook berekenen wij geen toeslag voor werk buiten kantooruren en/of in het weekend.

Omdat wij niet gebonden zijn aan vaste leveranciers, kunnen wij zonder eigen belang adviseren.

Verzekeringen

 

verzekeringenHeeft u bestaande verzekeringen? Ook dan kunt u bij ons terecht. U bent altijd vrij om te kiezen welke uitvaartondernemer u inschakelt.

De twee meest voorkomende uitvaartverzekeringen zijn een kapitaal- en een naturaverzekering.
Een naturaverzekering van bijvoorbeeld de grote verzekeraars, levert u diensten in ruil voor de door u betaalde premie. U bent echter niet verplicht om uw begrafenis of crematie door hen te laten verzorgen.

Besluit u de begrafenis of crematie door ons te laten verzorgen, dan keert de verzekeraar een bedrag uit in plaats van zelf de diensten te leveren. Uw verzekeraar kan aangeven welk bedrag u uitgekeerd krijgt in geval van overlijden.

Een kapitaal- of sommenverzekering keert altijd een geldbedrag uit en ook hier bent u vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.

Belangrijk: geef bij een melding van overlijden bij uw verzekeraar duidelijk aan dat u uw uitvaart door Nanda Nijstad Uitvaartzorg wilt laten verzorgen.

Vooruit denken

 

vooruit-denken

Soms is het goed om vast stil te staan bij uw eigen afscheid. Een gesprek over uw eigen afscheid is een soort van weerspiegeling van uw leven. U kunt aangeven wat u belangrijk vindt bij uw afscheid en uitvaart.

Dit kan wanneer u weet dat u ziek bent, maar misschien juist ook wel wanneer het ‘gewoon’ goed met u gaat. Ook voor toekomstige nabestaanden is het goed om te weten wat voor u belangrijk is, uw uitgesproken wensen, zodat zij hier later voor kunnen zorgdragen.

U kunt hier een wensenformulier downloaden en voor u zelf invullen. Laat uw naasten weten waar u het opbergt, zodat het gemakkelijk voor hen te vinden is.

In een vrijblijvend en vooral informerend gesprek vertellen wij u over wat er allemaal mogelijk is. Ook kunnen wij dan een offerte maken over de kosten die de uitvaart met zich meebrengt.

 

Neem contact op